kapeenkosken alue

Harju- ja koskimaisemista koostuvalle Kapeenkosken alueelle tullaan ison juurakkoportin kautta tai seuraten polkuja, jotka kiertävät saarta ja harjujen päällisiä. Suurin osa alueesta on yleistä virkistykäyttöaluetta, jossa jokaisella on mahdollisuus retkeilyyn yleisten jokamiehenoikeuksien mukaan. Tulenteko on mahdollista siihen varatulla paikalla, ns. Pytingin aukiolla, jossa on sekä nuotiopaikka että grillikatos.

Virkistyskäyttöalueella sijaitsee myös iso honkaristi, joka on pystytetty muinaisten jumalanpalvelusten muistoksi.

Alue rajoittuu jokeen, joka muodostuu neljästä koskesta: Makasiinikoskesta, Luijankoskesta, Kärmekoskesta ja Kapeenkoskesta. Virran varrella on kolme kalastusluvan lunastaneille tarkoitettua laavua nuotiopaikkoineen.       

Niemen eteläkärjessä on Myllyniemi, jossa on vanha vesimylly, myllärintupa, aittoja, savusauna, tavallinen sauna ja wc-rakennus.  Tätä aluetta vuokrataan yksityiskäyttöön esim. kalastuspaketteihin tai sukutapaamisiin.

Myllyniemen välittömässä läheisyydessä Vatian rannalla sijaitsee alueen päärakennus Kapeen Kievari.

 

Alueen kartta