Top

KALASTUSSÄÄNTÖ

Kapeen koskikalastusalueen kalastussääntö 1.5. – 31.8.2023

1. Kapeen koskikalastusalue käsittää karttaan rajatun alueen (Makasiinikoski, Luijankoski & Kärmekoski). Kaikki kalastaminen on kielletty ilman paikallista lupaa. Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia.

HUOM! Lupa ei oikeuta kalastamiseen Myllyniemen poolilla / Kapeenkoskessa.

Lupien hinnat: Henkilökohtaiset luvat: 38€ / 12h, 55€ / 24h.

Luvat myynnissä: www.lupakauppa.fi/kapeenkoski ( Toimitusmaksu 4,50€ per tilaus/ryhmä).

Ylitysvenettä voi tiedustella info@kapeenkoski.com

2. Kalastuksessa on käytettävä väkäsettömiä koukkuja ja vieheitä. Samanaikaisesti yhdellä kalastajalla saa olla enintään kaksi perhoa tai yksi uistin pyynnissä.

3. Lupakalastusalueen rantakalastajakiintiö on 20 kalastajaa / kalastusjakso. Kalastajakiintiöitä voidaan rajoittaa olosuhteiden sitä vaatiessa.

Koskiosakkailla on käytössään vapaita kalastusoikeuksia kiintiön ulkopuolella. Kalastusjaksot alkavat klo 18.00. Kalastusluvat on varattava etukäteen.

4. Kalastaminen rannalta on sallittu maastossa ja kartalla tarkemmin määritellyillä alueilla. Kahlaaminen on kielletty 1.9 – 28.05 välisenä aikana alla olevissa kuvissa merkityillä alueilla. Omien veneiden, perämoottorien ja kaikuluotaimien käyttö on kielletty. Ylitysveneistä kalastaminen on kielletty.

5. Saaliskiintiö on henkilökohtainen. 12 tunnin aikana saa yksi henkilö ottaa yhden (1) ja 24 tunnin luvalla kaksi (2) rasvaeväleikattua järvitaimenta. Istutetut järvitaimenet on merkattu rasvaevä- leikkauksella.

Merkkaamattomat järvitaimenet on välittömästi vapautettava. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 60 cm ja ylämitta 70cm. Kuhan alamitta on 45cm ja ylämitta 60cm.

Harjus on toistaiseksi rauhoitettu Kapeen koskikalastusalueella.

6. Tieto saaduista kaloista on lähetettävä osoitteeseen info@kapeenkoski.com kahden vuorokauden kuluessa luvan päättymisestä.

Tosite kalastonhoito- ja koskikalastuslupamaksujen suorittamisesta on oltava aina mukana.

7. Kiinteiden pyydysten käyttö sekä onkiminen ja pilkkiminen on kielletty.

8. Elävän syötin, matojäljitelmien, syöttitahnojen ja täkyraksin käyttö on kielletty. Lyijyisen heittopainon ja lisäpainon käyttö on kielletty.

9. Kalastusmääräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusoikeuden menettäminen määräajaksi.

Lupien varaus ja myynti, veneiden vuokraus ja alueen hoito: Kapeenkoski Travel Oy

Kalastuslupien myynti: www.lupakauppa.fi/kapeenkoski