Top

KAPEENKOSKEN ALUE

Harju- ja koskimaisemista koostuvalle Kapeenkosken alueelle tullaan ison juurakkoportin kautta tai seuraten polkuja, jotka kiertävät saarta ja harjujen päällisiä.

Alue rajoittuu jokeen, joka muodostuu neljästä koskesta: Makasiinikoskesta, Luijankoskesta, Kärmekoskesta ja Kapeenkoskesta.

Juurakkoportin läpi kulkiessa tie haarautuu pian vasemmalle kohti yleistä virkistysaluetta, jossa jokaisella on mahdollisuus retkeilyyn yleisten jokamiehenoikeuksien mukaan.
Jatkamalla oikealla päätyy Kapeen kievarille ja Myllyniemeen, joka on yksityisaluetta.

Kievarin – ja Myllynienmen läpi ei sovi kulkea, sillä Myllyniemi ei kuulu yleiseen virkistysalueeseen.

Kapeenniemen alueella on informaatiset kyltit, jotka pyrkivät ohjaamaan liikkujat oikeille reiteille.

Harjun päällä kulkevalle Harjupolulle on Koiviston kyläyhdistys rakentanut keväällä 2020 hienoa perinneaitaa, joka osaltaan erottaa virkistysaluetta ja Myllyniemen aluetta toisistaan.

Paras ja hauskin tapa kokea koko Kapeenkosken alue on laskea kosket läpi kumilautalla, koskikelkalla tai kalastaen kosket läpi koskiveneellä.

TULIPAIKAT JA NÄHTÄVÄÄ

Kapeenniemen alueella on yhteensä yli 4 km merkittyjä reittejä, jotka halkovat eri maastotyyppejä. Luontoretkeilijälle alueella on tarjolla vaikeustasoltaan esteetön reitti (vihreä), helppo reitti (sininen) ja keskivaikea reitti (punainen).

Vaikeakulkuinen reitti (musta) Kalastajapolku on tarkoitettu kalastajien käyttöön. Sininen siirtymäreitti toimii myös pelastusreittinä. Alueen reitit ovat mukavia päiväretkikohteita. Pytingin alue soveltuu hyvin telttailuun.

Alueen suurin ja näyttävin koski, Luijankoski virtaa virkistysalueen puolella kanjonissa Pytingin vierellä Pörrinsalmen sillan läheisyydessä.

Muista käyttää ulkokäymälöitä ja kierrättää alueella ollessasi. Lisäksi alueella on useita laavuja, nuotio-, ja näköalapaikkoja.

Repenpolulla on täysin esteetön maalaituri. Repenpolku sijaitsee parkkipaikalta
450 metrin päässä ja sinne kulkevat polut ovat helppokulkuisia. Esteettömän maalaiturin luokse on mahdollista päästä autolla, ota yhteyttä ja sovi aika aina erikseen osoitteesta matkailu@aanekoski.fi

Maisemaa hallitseva Luijanharju kuuluu osana harjujaksoon, joka alkaa Laukaan Nurmijärveltä ja päättyy Pyhäjärven rantaan Saarijärven rajalle. Vakituiseen tai vierailevaan eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava, saukko, jänis, hirvi, valkohäntäpeura, koskelo, sinisorsa, telkkä, metso, palokärki, pyy, harjus ja järvitaimen. Alueella on paljon vanhaa puustoa, mm. arvokkaita lehtoja sekä rämekorpi.

Kapeenniemen alue on luonnonsuojelullisesti arvokasta aluetta. Pysy merkityillä reiteillä, sillä uudet epäviralliset polut kuluttavat herkkää maastoa ja jättävät jäljen vuosiksi.

Läpikulku virkistysalueelta Myllyniemeen on kielletty.